Apa yang membuat produk ini bertahan dalam ujian waktu?

Apa yang membuat produk ini bertahan dalam ujian waktu?