Hero’s Joaquim Rodrigues Finis ke 10, Harith Noah Naik Ke

Dakar Rally 2021: Hero