Kebakaran Besar Meletus Di Daerah Kumuh Noida, Para Pejabat Bergegas

NDTV News