Koalisi yang berkuasa di Italia runtuh, pemilihan awal segera terjadi

Koalisi yang berkuasa di Italia runtuh, pemilihan awal segera terjadi