Menteri Dalam Negeri Amit Shah Bertemu dengan Tentara yang Terluka

NDTV News