Pemilik restoran bentrok dengan polisi dalam protes penguncian COVID-19 Roma

Pemilik restoran bentrok dengan polisi dalam protes penguncian COVID-19 Roma