Suara indah menyelamatkan opera yang terbukti lebih melelahkan daripada menakjubkan

Suara indah menyelamatkan opera yang terbukti lebih melelahkan daripada menakjubkan